STRESS COACH UDDANNELSE

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige tværfaglige uddannelse til coach, psykoterapeut og mentor giver et ekstraordinært højt fagligt niveau til at arbejde kompetent med stresshåndtering.
Det skyldes ikke mindst, at Skolen har licens til coach- og psykoterapeut uddannelse i Danmark med biopsykologisk psykoanalyse, som giver en unik forståelse for hjernens medfødte emotionelle biologiske opbygning, og dennes altafgørende betydning for menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Den biopsykologiske forståelsesramme er essentiel i arbejdet som stress coach, eftersom den grundlæggende årsag til stress netop er, at vores medfødte emotionelle biologi slet ikke passer til livsbetingelserne i et moderne samfund. Hvis vi ikke forstår de medfødte følelser og egenskaber, og lærer at skabe en kobling fra følelserne til det rationelle, så er det særdeles svært for os at håndtere stress intelligent, uanset hvor mange "smarte teknikker" vi bliver præsenteret for.


Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelse giver således kompetencer, der gør det muligt for stress coachen at hjælpe fokuspersonen med at udvikle den følelsesmæssig intelligens, der udgør platformen for udvikling af ny adfærd og nye tanker, som eliminerer stressen og skaber overskud og livskvalitet i arbejdslivet.

 

STRESS OG STRESS COACHING

Stress har som oftest dybereliggende årsager, bl.a. i form af (ofte ubevidste) følelser og underliggende tanker, som fastholder fokuspersonen i en "ond cirkel". Det er derfor decideret skadeligt, at både virksomheder, organisationer og "stress coaches" med mere eller mindre seriøse korte kurser som eneste faglige ballast opfatter stress som et personligt problem, som let kan "fikses" med lidt løsningsfokuseret coaching, planlægning og selvdisciplin.


Hvor en fokusperson i almindelig coaching tit selv har overskud og overblik, men blot har brug for støtte til at vinkle og berige mere afgrænsede og specifikke ønsker, mål og problemer, bør stress coaching i langt højere grad inddrage kroppen, følelserne og tankerne. Fokuspersonen får derigennem mulighed for at blive bevidst om de vaner og underliggende tanker, som skaber underskud, og løsne op for de følelser som forhindrer perspektiv, valg, glæde, overblik og indflydelse på egen situation.


Kompetent udviklingsarbejde med stressrelaterede problematikker forudsætter kompetence til at arbejde med emotionel bevidstgørelse og forståelse, således at der opnås en platform til at skabe en forbindelse fra det rationelle til de følelser og tanker, som udgør de dybereliggende årsager til stressen. Først da bliver det muligt at skabe et varigt resultat.


Netop derfor giver Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige tværfaglige uddannelse mulighed for at arbejde ansvarligt og kompetent med stresshåndtering.

 

STRESS COACHENS SELVUDVIKLING

Det bør være en hjørnesten i enhver uddannelse til stress coaching, at coachen gennemgår en intensiv personlig udvikling.


Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelse er da også for dem, som har den holdning, at selvudvikling er en både faglig og etisk forudsætning for kompetent coaching og terapi.


Derfor gennemgår de studerende en personlig udviklingsproces, hvor der bliver integreret færdigheder i eget erhvervs- og privatliv, så der opnås den nødvendige "håndværksmæssige" kompetence som base for at kunne træne andre.

 

COACH & PSYKOTERAPEUT SKOLEN

Coach & Psykoterapeut Skolen kombinerer coaching- og mentoringteknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teori og teknikker fra psykologiens og psykoterapiens verden.

Uddannelsen inkluderer undervisning i psykologiske mekanismer, som kan motivere eller forhindre personlig udvikling, og disses oprindelse i vores medfødte emotionelle biologi. Dette er viden, som det er helt afgørende, at en stress coach tilegner sig, for at kunne støtte en fokusperson til relevante mål og varige resultater.

Skolens tværfaglige uddannelse har et fagligt indhold, en længde og et timetal, der gør den til en seriøs og længerevarende uddannelse - ikke blot nogle ugers eller måneders kursus.


 

 Coach & Psykoterapeut Skolen
Øster Farimagsgade 73 • 2100 København Ø
Tlf.: 3543 2500 - Bank reg.nr. 4440 kontonr. 4440287131
E-mail: info@psykoterapeutskolen.dk

 

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2013